Project Misside

Iedere ondernemer kan de wereld een klein beetje mooier maken, daar ben ik vast van overtuigd. Voor elke beschikking die Pureza ontvangt gaat een bedrag naar Project Misside in Guinee. Een prachtig, puur en eerlijk project dat kansen en een toekomst biedt aan jonge meiden en jongens door hen de mogelijkheid te geven tot het volgen van een opleiding tot verpleegkundige, verloskundige of laborant. Tevens biedt het een ziekenhuis in een regio waar voorheen nauwelijks iemand toegang had tot medische zorg.

Wie zijn we?
De grondlegger Amadou Yombo Diallo en zijn broer (medeoprichter) Mamadou Aliou Diallo zijn vanaf het eerste uur verbonden aan het project Misside Guinee dat zich richt op de uitvoering van sociale projecten in de stad Télimélé, Guinee West-Afrika. Mamadou Aliou Diallo managet het project vanuit Nederland en beiden bezoeken het project met regelmaat.

Wat is onze missie?
Onze missie is het stimuleren van educatie, het opzetten en uitbreiden van een medische beroepsopleiding; de Medische Beroepsschool. Het bevorderen van gezondheid in het algemeen, het optimaliseren van de gezondheidszorg door het verbeteren van hygiëne, het geven van voorlichting en scholing, het verstrekken van medicijnen en het realiseren van goede watervoorzieningen in de regio Télimélé.

Hoe het allemaal begon?
Het gebrek aan toegang tot onderwijs dat veel kinderen in zijn geboortestreek Misside hadden, frustreerde Amadou Yombo Diallo en Mamadou Aliou Diallo enorm. Ze voelden zich dan ook verplicht om hieraan iets te veranderen. Daarnaast was er een grote drijfveer om een einde te maken aan meisjesbesnijdenis en onderwijs is hiervoor zeker een belangrijke stap.
Door middel van het project Misside wordt perspectief geboden voor stabiele educatie en medische voorzieningen.

https://pureza-expertisecentrum.nl/wp-content/uploads/2021/11/Misside1-640x592.jpg
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Wat is al gerealiseerd?
Vanaf de start in 2003 zijn al een groot aantal projecten gerealiseerd onder andere:

 • Het bouwen van drie basisscholen.
 • Twee medische centra en verschillende waterputten in de regio Télimélé.
 • Het grootste en meest invloedrijkste project dat onlangs is afgerond, is de Medische Beroepsschool (medische beroepsopleiding) in Télimélé. Deze school geeft jonge mensen de kans om een diploma en een medische graad te behalen voor het beroep van verloskundige, medisch assistente, verpleegkundige of andere beroepen gelieerd aan de gezondheidszorg. Naast de mannelijke studenten die er studeren, ligt de focus op jonge vrouwen. De reden hiertoe is dat zij na het afronden van hun studie een onafhankelijk bestaan kunnen opbouwen los van een man waarvan ze anders afhankelijk zouden blijven met alle gevolgen van dien.
 • In de zomer van 2021 is de apotheek gebouwd zodat medicatie gekoeld en veilig bewaard kan worden.
 • In het najaar van 2021 is de aanleg van een sportveld verwezenlijkt. Studenten kunnen er in hun vrije uurtjes naar hartenlust sporten.
 • In november 2021 is gestart met de aanleg van een zonnepanelenpark en in mei 2022 is het volledige park in gebruik.
 • In januari 2022 is gestart met de bouw van een nieuwe kinderopvang, deze zal in de zomer van 2022 in gebruik worden genomen.

Met wie werken nu we samen?

 • In Duitsland wordt samengewerkt met een groot aantal bedrijven, hogescholen en universiteiten. Daarnaast is de hoofdsponsor van het project Misside, Peter Simmel, ook afkomstig uit Duitsland.
 • In Nederland werken we onder andere samen met studenten (Students for Project Misside) van de Erasmusuniversiteit in Rotterdam die zich met hun kennis en vaardigheden op internationaal management, inzetten om particuliere projecten en initiatieven verder te helpen.
 • Pureza-Expertisecentrum heeft zich als bedrijf verbonden aan het Project Misside.
 • Daarnaast is Susan Kessels, directeur Pureza-Expertisecentrum, samen met Mamadou Aliou Diallo in november 2021 op een werkbezoek geweest bij het project Misside in Guinee. Door middel van een voorlichtingsbijeenkomst aldaar op het instituut, waaraan medewerking werd verleend door vooraanstaande personen in de regio, zijn er de eerste stappen gezet met betrekking tot de aanpak van de bestrijding tegen meisjesbesnijdenis.
 • In België zijn ook diverse mooie initiatieven ontstaan onder andere door inzamelingsacties te houden vanuit de basisschool De Zonnebloem in Waanrode. Ook hebben kinderen van deze basisschool tekeningen gemaakt en uitgewisseld met de basisschool in Télimélé. Iets wat voor alle kinderen van beide landen zeer speciaal was.
 • Het project ‘Vlinderkindje’ heeft zich ook verbonden aan het project Misside. Mede namens dit project is de nieuwe kinderopvang gerealiseerd.

Toekomstige wensen

 • Uitbreiding van het gezondheidscentrum.
 • De bouw van een middelbare school en lyceum. Hiermee beogen we dat toekomstige studenten een gedegen vooropleiding kunnen volgen zodat de overstap naar onze medische beroepsopleiding gemakkelijker verloopt.
 • Het inrichten van een naaiatelier en het opzetten van een lasopleiding.
 • De bouw van een kinderziekenhuis

Deze toekomstige wensen die we in Télimélé Guinee willen realiseren, kosten geld en daarom is alle steun welkom.

Susan Kessels (directeur Pureza-Expertisecentrum)

“Ik heb het Project Misside leren kennen door mijn collega Mamadou Aliou Diallo, met wie ik sinds enkele jaren samenwerk. Voor mij vallen in Project Misside een aantal doelen samen die ik belangrijk vind, zowel als directeur maar ook als persoon.

Het bieden van kansen aan jonge vrouwen die zonder deze mogelijkheden uitgesloten worden van maatschappelijke en sociaaleconomische mogelijkheden. Op de lange termijn iets kunnen betekenen voor de toekomst van jonge vrouwen, mensen motiveren en enthousiast maken om, met de juiste hulp, je eigen toekomst op een positieve manier te beïnvloeden.  Dat sluit voor mij naadloos aan op de missie en visie die we ook vanuit Pureza-expertisecentrum nastreven.
Daarnaast heb ik mijzelf tot doel gesteld om een bijdrage te leveren in de bestrijding van meisjesbesnijdenis. Dit wil ik doen door middel van voorlichting op de Medische Beroepsschool én door inzet van lokale mensen ook in de verdere regio.

Pureza Expertisecentrum

Locatie Heerlen

Putgraaf 3
6411 GT Heerlen

Locatie Roermond

Carmelitessenstraat 2
6041 CA Roermond

Postadres

Hoogstraat 41 B
6102 XS Echt

Pureza Expertisecentrum Social links
We zijn ook op social media te vinden..
PUREZAExpertisecentrum
Contactgegevens
Pureza Expertisecentrum
Bezoekadres

Putgraaf 3
6411 GT Heerlen

Postadres

Hoogstraat 41 B
6102 XS Echt

Pureza Expertisecentrum BV Social links

© 2022 Pureza Expertisecentrum B.V.

© 2019 Pureza Expertisecentrum B.V.

Development & design: advancednet.nl