Welkom bij Pureza Expertisecentrum

Pureza Expertisecentrum biedt ambulante zorgverlening aan kinderen en jongeren tot 18 jaar, vallende onder Jeugdzorg. Zij werkt daarbij cultuursensitief, systemisch en traumagericht met de kinderen en de gezinnen, waarin zij opgroeien. Het belang van het kind staat voorop bij de begeleiding. Ons werkgebied binnen de Jeugdwet omvat Midden en Zuid-Limburg.

In de gemeente Maastricht biedt Pureza Expertisecentrum ambulante zorgverlening aan jongvolwassenen tot 25 jaar, die onder de WMO vallen. Wanneer er sprake is van eergerelateerd geweld, biedt Pureza Expertisecentrum in de gemeente Maastricht eveneens ambulante zorgverlening aan volwassenen boven 25 jaar.

Pureza Expertisecentrum heeft zich op het gebied van eergerelateerd geweld ontwikkeld tot expertisecentrum.

Ketenpartners kunnen een beroep doen op Pureza Expertisecentrum voor advies bij de begeleiding van de doelgroep, coaching en training voor medewerkers en de doelgroep.
In voorkomende gevallen treedt Pureza Expertisecentrum als intermediair op bij gesprekken tussen cliënten en ketenpartners. Pureza Expertisecentrum maakt de vertaalslag tussen partijen op basis van wederkerigheid. Het maken van verbinding tussen westerse en niet-westerse culturen ziet Pureza Expertisecentrum als een van haar taken.

https://pureza-expertisecentrum.nl/wp-content/uploads/2022/04/home-foto.png

Het fundament van Pureza Expertisecentrum is gebaseerd op drie pijlers:

  • Cultuursensitieve en systemische benadering
  • Trauma- en oplossingsgerichte begeleiding en behandeling
  • Expert op het gebied van eergerelateerd geweld

Ons aanbod bestaat uit:

  • Ambulante hulpverlening
  • Ambulante behandeling
  • Training, coaching en advies
  • Expertise op het gebied van Eergerelateerd Geweld

Maatschappelijke betrokkenheid:

Pureza Expertisecentrum is verbonden aan het Project Misside in Guinée.

.

Pureza Expertisecentrum

Locatie Heerlen

Putgraaf 3
6411 GT Heerlen

Locatie Roermond

Bisschop Boermansstraat 27
6041 XL Roermond

Postadres

Hoogstraat 41 B
6102 XS Echt

Pureza Expertisecentrum Social links
We zijn ook op social media te vinden..
PUREZAExpertisecentrum
Contactgegevens
Pureza Expertisecentrum
Bezoekadres

Putgraaf 3
6411 GT Heerlen

Postadres

Hoogstraat 41 B
6102 XS Echt

Pureza Expertisecentrum BV Social links

© 2023 Pureza Expertisecentrum B.V.

© 2019 Pureza Expertisecentrum B.V.

Development & design: advancednet.nl