Skip to main content

Ambulante behandeling

In het leven volgt iedereen zijn eigen levenspad en draagt zijn eigen rugzak. Dit pad loopt bijna nooit recht en kent vaker obstakels en moeilijkheden die overwonnen moeten worden. Soms gaat dit vanzelf, op andere momenten gaat het moeizaam en kan het voelen alsof er geen uitweg meer is.

Kinderen, jongeren en hun ouders die binnen Pureza-Expertisecentrum worden aangemeld, hebben vaker een moeilijk pad achter de rug en dragen een zware rugzak.

Soms lukt het hun om met begeleiding hun leven weer op de rit te krijgen en hun levenspad naar tevredenheid voort te zetten. Het kan echter ook gebeuren dat ze gehinderd blijven door voortdurende negatieve gedachten; intruisieve herinneringen en beelden. Ze ervaren weinig innerlijke rust, maar hebben aanhoudend het gevoel van in gevaar zijn, alsof het heden en het verleden door elkaar lopen. Hierdoor lukt het hun vaker niet dagelijkse zaken op te pakken. Ze hebben vaak een gevoel van machteloosheid en controleverlies. Als hiervan sprake is, kan traumabehandeling een uitweg bieden.

 • Het uitgangspunt van de behandeling is dat de cliënt ons de weg toont, waarbij we als behandelaar helpen om deze weg weer begaanbaar te maken. Tijdens het traumabehandelproces worden de klachten onderzocht en de oorzaak ervan tegen de achtergrond van ieders persoonlijke levensstijl en levensgeschiedenis gehouden. De problemen en klachten worden gezien als uitingen van stagnatie in het ontwikkelingsproces. Dit speelt eveneens bij heftige life events die een traumatiserend gevolg kunnen hebben. Ook werken we bij psychotrauma met een gefaseerde behandeling (stabilisatie-verwerking-integratie).

 • Tijdens de psychotherapie ligt de klemtoon op de belevingswereld, de therapeut helpt te begrijpen op meer emotioneel doorleefd niveau. Dit kan middels gesprek, het gebruik maken van opstellingen of spel. De betekenis van de problemen op dit niveau begrijpen biedt ruimte waarbinnen betekenissen en belevingen kunnen veranderen. Traumatische gebeurtenissen hebben vaker het gevolg dat het cognitieve werkmodel aangetast wordt, met een gevolg op vlak van de manier waarop je de wereld en de ander als veilige ervaart. Duidelijk is dat bij deze doelgroep de heftigheid en de traumata vaker een onmenselijk karakter hebben, waardoor het werkmodel ernstig is geschaad.

 • Woorden schieten vaak te kort om uit te leggen wat hen beweegt en wat er speelt. Binnen de psychotherapie kunnen specifieke traumamethodieken geïntegreerd worden, hierbij kan gedacht worden aan:

  • EMDR, Eye Movement Desensitisation Reprocessing
  • NET, Narratieve Exposure Therapie
  • MEP, Mind Eye Power

  Alles gebeurt steeds in afstemming met de cliënt die hierin zelf een keuze heeft. Een keuze hebben geeft controle en biedt tegenwicht aan het gevoel van machteloosheid.

 • PsychoMotoreTherapie
  Combinatie Psychotherapie en PsychoMotoreTherapie
  “Het lichaam spreekt duidelijk tot wie weet hoe te luisteren” (citaat Pat Ogden, 2015) en daarom is de verbinding tussen de verbinding tussen psychomotore therapie, waarbij gebruik gemaakt wordt van lichaamsgericht en actiegericht werken en psychotherapie zo noodzakelijk en zinvol. Middels lichaamsgericht werken en focussing vanuit de psychotherapie kan er meer verbinding komen tussen het hoofd en het lijf. Hierdoor wordt de window of tolerance vergroot en krijgen de cliënten meer controle over zichzelf en hun trauma gerelateerde klachten. Hierdoor kan er meer rust en een gevoel van controle ontstaan.

 • Al deze therapievormen kunnen individueel of binnen het ruimere systeem aangeboden worden.
  Daarnaast willen we op termijn ook een groepsaanbod opstarten. Info hierover volgt.