Skip to main content

Pureza Expertisecentrum

biedt de volgende trainingen en cursussen aan:

Workshop Eergerelateerd geweld? Wat nu?

Een workshop van één dagdeel gericht op kennismaken met de diverse facetten rondom familie-eer en geweld. Tijdens deze workshop komen facetten aan bod die bijdragen aan het signaleren van eergerelateerd geweld.

Deze workshop is zeer geschikt voor bijvoorbeeld onderwijsinstellingen.

De aanvraag voor accreditatie bij SKJ loopt.

Training: “Wat een Eer” deel 1: Signaleren van Eergerelateerd Geweld

Deze eendaagse training is gericht op een kennismaking met diverse facetten rondom familie-eer geweld die bijdragen aan het signaleren van eergerelateerd geweld.

Tijdens de training komen de volgende onderdelen aan bod:

 • verkenning van de persoonlijke- en professionele visie rondom dit thema
 • kennis maken met de culturele aspecten die een rol spelen bij familie-eer
 • vergroting van inzicht in de groepsdynamiek bij gemeenschappen waar familie-eer een rol speelt
 • zicht op de fasering van familie-eer en dreiging naar geweld
 • verschijningsvormen van en gedragingen passend bij familie-eer.
 • verkenning sociale kaart
 • werken met instrumenten passend bij de signaleringsfase

Deze training wordt op korte termijn SKJ geaccrediteerd.

Training: “Wat een Eer” deel 2: Procesaanpak Eergerelateerd Geweld

Deze tweedaagse training is gericht op het stapsgewijs uitwerken van een casus waar eergerelateerde problematiek

Tijdens de training komen de volgende onderdelen aan bod:

 • werken met de wij-cirkels, dader/slachtoffer cirkels en veiligheidscirkels
 • basisvaardigheden voor het invullen van de checklist eergerelateerd geweld van het LEC
 • gesprekstechnische vaardigheden en tips
 • de sociale kaart van organisaties gespecialiseerd in eergerelateerd geweld
 • casusbesprekingen en veiligheidsplanning in bredere overlegstructuren
 • stapsgewijze behandeling van een casus

Deze training wordt op korte termijn SKJ geaccrediteerd.

Participatiecursus (voor de doelgroep): Op weg naar succes

Het doel van deze cursus is om de deelnemers op termijn beter in staat te stellen om actief deel te nemen aan de samenleving.

De ervaring bij deze doelgroep is dat met name het ontbreken van een basisvertrouwen de integratie in de weg staat waardoor de jongeren verkeerde keuzes maken en geen stappen vooruit zetten. Het afgelopen jaren hebben ik veel gewerkt in groepsverband met o.a. Eritrese jongeren en de ervaring is dat dit in kleine groepen (max 8 tot 10 personen) heel goed werkt. De jongeren hebben veel behoefte aan een duidelijke uitleg met beeldmateriaal en veel praktische handvatten.

In een vijftal avonden (3 uur per avond) werken wij per avond aan 1 leefgebied. Dit middels uitleg in hun eigen taal en daarnaast vooral oefenen in eenvoudig Nederlands. De hoofdmoot zal staan in het teken van praktisch oefenen, empowerment en voorbeeldgedrag. Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een huiswerkopdracht waarbij oefenen in de dagelijkse praktijk centraal staat.

De leefgebieden die aan de orde komen zijn:

 • Sociale contacten en omgangsvormen
 • School en vrijwilligerswerk
 • Gezondheid en hulpverlening
 • Wonen en werken
 • Vrijetijdsbesteding

Deze cursus is in eerste instantie ontwikkelt voor de Eritrese doelgroep omdat deze op dit moment de meeste problemen ervaren wat betreft integreren in onze maatschappij. We kunnen deze echter ook aanpassen op de Arabisch sprekende vluchtelingen (bijv Syrische). In overleg kan de cursus ook aangeboden worden aan jong volwassen statushouders met een andere culturele achtergrond, mits er een gezamenlijke taal wordt gesproken. Ook bestaat de mogelijkheid voor maandelijkse terugkombijeenkomsten aan de hand van vooraf vast te stellen thema’s.

Training: “Dit geloof jij dus!”

Voor wie is deze training bedoeld:

Voor hulpverleners die op welke manier dan ook te maken krijgen met mensen met een andere culturele achtergrond en/of religie en die graag meer middelen tot hun beschikking willen hebben om een betere aansluiting te kunnen maken.

Doel en aanpak:

In mijn achtergrond als gezinsbegeleidster, gezinsvoogd en jeugd reclasseerder bemerkte ik meer en meer dat je ook in het werkveld steeds vaker te maken krijgt met mensen met een andere godsdienstige en culturele achtergrond. Onwetendheid leidt vaak snel tot onbegrip, ongeduld, en een manier van contact die regelmatig stuitte op gevoelens van “ik kom geen stap vooruit”, “het lijkt wel alsof ze je niet willen begrijpen”, “ik begrijp de jongere wel…maar die ouders…”, “ze praten er altijd maar omheen, ik kom niet to the point” enz.

Voor jongeren kan religie een belangrijke rol spelen bij het vormen van hun identiteit. Naast opleiding, vrienden, familie en nationaliteit is religie een belangrijke factor die jongeren over de hele wereld maakt tot wie ze zijn.

In de hulpverlening krijg je regelmatig te maken met kinderen, jongeren en gezinnen met een andere geloofsovertuiging. Soms komen problemen juist voort omdat jongeren botsen met de regels en gebruiken die hen vanuit hun geloof worden opgelegd. Je krijgt bijv te maken met probleemgedrag van jongeren met een andere geloofsachtergrond die klem zitten tussen de regels die hen vanuit het geloof van hun ouders worden opgelegd, terwijl zij hier zelf andere ideeën op nahouden maar niet weten hoe hiermee om te gaan.

Tijdens een 1 daagse training komen de volgende onderdelen aan bod:

 • algemene info van de 5 grote wereldgodsdiensten
 • welke gewoontes en gebruiken horen bij de verschillende geloven, welke feestdagen zijn belangrijk
 • hoe kan ik gemakkelijker aansluiting vinden
 • hoe kijkt men aan tegen (homo-) seksualiteit, rolverdeling tussen man en vrouw,
 • geloof en zijn extremen
 • wat mogen mensen wel, maar ook niet van mij vragen? Waar ligt mijn eigen grens?

Hieronder het overzicht van al onze trainingen. 
Informeer gerust naar meer informatie en de mogelijkheden om deze trainingen te volgen.

 • 3 daagse training “Wat een EER!?”
 • 1 daagse training "Wat een EER!? - signaleringstraining"
 • Workshop "Wat een EER!? En nu?"
 • Workshop "Cultuursensitief werken"
 • Training “Cultuursensitief werken bij complexe problematiek”
 • Workshop "Traumasensitief werken"
 • Participatiecursus (voor de doelgroep) "Op weg naar Succes!"
 • Less Stress, groepsaanbod voor middelbare scholieren
 • Less Stress junior, groepsaanbod voor kinderen van 8 tot 13 jaar