Skip to main content

Over Pureza
Expertisecentrum

Missie

“Het op vrijwillige basis duurzaam verbinden van culturen rond mensen met een andere culturele achtergrond tot de leeftijd van 25 jaar, zodat zij autonoom kunnen leven in Nederland”, ziet Pureza Expertisecentrum als haar missie.
Visie 

Pureza (betekent Puur, eervol) staat voor Expertise op het gebied van jongeren, diversiteit van culturen op inhoud, verbinden, echt contact leggen (ook met moeilijk toegankelijke mensen) en maakt gebruik van het grote netwerk binnen de sociale kaart van Limburg. Deze expertise zet Pureza in bij ambulante zorgverlening en bij ondersteuning van ketenpartners, middels trainingen, coaching en advies.

Pureza:
Puur en eervol

Pureza is opgericht door Susan Kessels. Susan heeft vanaf 1999 tot en met 2019 gewerkt in diverse instellingen voor GGZ, Jeugdbescherming en (gezins)voogdij. Sinds 2011 is met name de interesse in andere culturen en het werken rondom het thema Eergerelateerd geweld daaraan toegevoegd.

In 2016 startte Pureza als trainingsbureau met aandachtsgebieden Culturele diversiteit, Geloof en Eer gerelateerd geweld. In juni 2019 werd Pureza omgedoopt tot expertisecentrum voor vluchtelingen en statushouders tot 25 jaar. Ons werkgebied omvat de regio’s Midden- en Zuid-Limburg.

Pureza Expertisecentrum biedt ambulante begeleiding aan kinderen, jong volwassenen en gezinnen met een andere culturele achtergrond. Daarnaast bieden we traumabehandeling, systeemtherapie en PMT (psychomotore therapie) aan jeugdigen tot 18 jaar. 

Pureza Expertisecentrum biedt advies, trainingen en coaching aan professionals die werkzaam zijn met vluchtelingen en statushouders. Ook worden er diverse (maatwerk)trainingen aangeboden aan de doelgroep.